• Nog niet geregistreerd?

       

      Maak je account aan om je lidruimte te openen.

       

 

 

Tehuis Henri Jaspar Vzw

 

Adres : S.A.A.E.

Avenue de la Tenderie, 78A,

1170 Watermael-Boitsfort

 

Directeur : Dhr. Michel Amand,

Sinds 1989 erkend als therapeut, , toezichthouder en docent door de Belgische vereniging van

Praktijkopleiders in de systemische psychotherapie.

 

Opvang en educatieve ondersteuning voor 42 jongeren en voorziening voor noodopvang (24u/24 beschikbaar) voor 7 kinderentussen 3 en 18 jaar, geplaatst door de Jeugdhulpverlener of de Jeugdrechter. In dit tehuis wordt het kind opgevangen in eengemengde en heterogene groep, met respect voor de familiebanden. Er wordt hulp geboden bij de terugkeer naar het eigen gezinof bij het op eigen benen staan vanaf 18 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

L’Etincelle vzw, open centrum

 

Adresse :

Rue de la Chapelle 8

6690 VIELSALM

 

Directeur : Dhr. Jean-Claude Noël

 

L’Etincelle is een open centrum dat hulp en preventie biedt en jongeren wil helpen om zich te ontplooien in hun eigen leefomgeving. De verenigingbegeleidt kinderen en adolescenten en biedt ook hun familie een luisterend oor en adequate informatie. Het centrum werd erkend in 2004 en konintussen meer dan 1600 jongeren een individueel ondersteuningstraject bieden samengesteld uit persoonlijke dienstverlening en gezamenlijkeactiviteiten voor kinderen en jongeren, en startte tevens een huiswerkklas op in Vielsalm. L’Etincelle werkt nauw samen met de jeugdhulp en metverschillende vzw’s en specialisten uit de regio, altijd met de bedoeling om de kinderen die steun te kunnen bieden die zij nodig hebben.

Er is ook een telefonische permanentie : de vzw kan 24u/24 gebeld worden bij een crisissituatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home les Bruyères vzw

 

Adres: Route de Beffe 20,

6997 Amonines

 

Directrice : Mw. Lambotte,

die al 32 jaar in de Home les Bruyères werkt

 

Deze dienst voor opvang en educatieve ondersteuning begeleidt vooral kinderentussen 0 en 18 jaar die in hun eigen leefomgeving het slachtoffer werden vanverwaarlozing, misbruik, mishandeling of andere problemen. Oorspronkelijk was deHome les Bruyères bedoeld als vakantieverblijf voor kinderen uit de Brusselsebegeleidingstehuizen. Toen in 1972 duidelijk werd dat er ook in de streek vanAmonines behoefte was aan permanente opvang, werd de Home les Bruyèresomgebouwd tot begeleidingstehuis voor kinderen in noodsituaties. Het tehuis telt 18bedden en ving sinds de oprichting al meer dan 400 kinderen op, mede dankzij deinzet van de directrice Madeleine Lambotte die er al 32 jaar werkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehuis Jules Lejeune Vzw

           

Adres  

Mechelsesteenweg 270

1970 Wezembeek-Oppem

 

Directeur : Dhr. Armed Talbi

 

 

Opvang en educatieve ondersteuning voor 36 jongeren, gespecialiseerd in de opvang van jongens in familiale of schoolgebonden noodsituaties die geplaatst worden door de Jeugdhulpverlener of de Jeugdrechter. Het tehuis heeft onlangs een ambitieus project opgestart gericht op de ondersteuning van meerderjarige jongeren via de vzw « Envole-toi » [Nederlands : Vlieg maar uit] : het project wil meerderjarige jongeren begeleiden en ondersteunen op sociaal en educatief vlak en richt zich specifiek op jongeren (die volgens door de vzw bepaalde criteria worden geselecteerd) die uit een begeleidingstehuis komen in het oostelijk deel van Brussel. Jongeren krijgen de kans om tijdelijk samen te huizen, waardoor de overgang van het begeleidingstehuis naar het alleen wonen minder bruusk wordt.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

siège social

 

Sociéte Royale Protectrice de l'Enfance

Avenue Reine Astrid, 348

7180 Seneffe

 

Tel: 064/ 22 02 11

TVA: BE 0410.605.552

 

info srpe be

Vic sur Facebook

 

Administrateurs

 

Mr Réginald d'Hoop 
Mr Didier de Walque 
Mme Anne-Marie Wyns-de Launoit 
Mr Didier Termont 
Mr Jacques Pieters